KontaktWolek.tech Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
58-130 Żarów
Polska

WOLEK spółka z o.o., ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, Dolnośląskie, Polska, KRS 0000702065,
NIP 8842786034, REGON 368710736, Kapitał zakładowy 250.000,00 zł – wniesiony w całości,
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu