Contact usWolek.tech Sp. z o.o.
Przemysłowa St. No. 10
58-130 Żarów
Poland

Original share capital: 250 000,00 zł, Inpayment 100%, District Cort for Wrocław – Fabryczna in Wrocław, IX Economic Department of National Court Register